2008 Luty 16 - Góra Birów, Dzibice, Okiennik

2008 Maj 2 - Pustynia Błędowska, Dolinki Krakowskie

2008 Maj 3 - Przewodziszowice

2008 Maj 17 - Rzędkowice

2008 Maj 18 Tenczyn

2008 Maj 25 - Łutowiec

2008 Maj 30 - Trzebniów

2008 Maj 31 - Olsztyn

2008 Październik 5 - Sokolica, Trzebniów

2008 Październik 11 - Zamek Ogrodzieniecki, Zamek w Smoleniu, Skały Zegarowe

2008 Październik 12 - Zalew Dzibice, Pustynia Błędowska

2008 Październik 25 - Pieskowa Skała, Maczuga Herkulesa

2008 Sierpień 1 - Kotowice

2008 Sierpień 12 - Pilica

2008 Sierpień 23 - Rzędkowice

2008 Sierpień 23 - Łutowiec

2008 Sierpień 24 - Łutowiec

2009 Czerwiec 14 - Okiennik Wielki, Dzibice

2009 Czerwiec 18 - Rzędkowice, Góra Apteka

2009 Grudzień 26 - Wzniesienie Kromołowiec

2009 Kwiecień 4 - Dzibice

2009 Kwiecień 5 - Łutowiec

2009 Kwiecień 11 - Góra Birów

2009 Kwiecień 12 - Okolice Skarżyc, Okiennik

2009 Kwiecień 15 - Ryczów

2009 Kwiecień 21 - Ryczów

2009 Listopad 14 - Ryczów

2009 Luty 15 - Karlin, Pustynia Błędowska

2009 Luty 23 - Pustynia Błedowska, Trzebinia, Lipowiec, Rzędkowice

2009 Luty 28 - Okolice Podzamcza, Dolinki Krakowskie, Pieskowa Skała, Wzniesienie Kromołowiec

2009 Maj 1 - Kraków

2009 Maj 3 - Dzibice, Niegowa, Skały Zegarowe

2009 Maj 7 - Ryczów

2009 Maj 23 - Góra Zborów, Mirów, Rzędkowice

2009 Maj 24 - Pustynia Błędowska

2009 Marzec 1 - Okolice Tenczyna, Dzibice, Mirów

2009 Marzec 2 - Kraków, Okolice Zdowa

2009 Marzec 4 - Olsztyn, Poraj, Góra Laskowiec, Góra Zborów

2009 Marzec 14 - Morsko, Rzędkowice

2009 Padziernik 3 - Zamek w Chęcinach, Okolice Żarnowca, Jerzmanowice, Sokolica
jAlbum 16.2