2002 Wrzesień 30 - Apteka

2003 maj 10 - Apteka

2004 maj 30 - Pustynia - Pieskowa Skała - Kraków - Ryczów

2004 Październik - Lipowiec - Tęczyn - Poraj - Rabsztyn

2004 wrzesień - Kraków

2006 czerwiec 15 - Dolina Będkowska - Sokolica

2006 czerwiec 21 - Biblioteka - Apteka

2006 czerwiec 25 - Mirów

2006 Kwiecień - Tęczyn - Kromołowiec - Okiennik

2006 lipec 22 - Podzamcze

2006 lipiec 2 - Kraków - Morsko

2006 lipiec 12 - Łutowiec, Dzibice, Rzędkowice

2006 lipiec 19 - Góra Zborów

2006 lipiec 23 - Łutowiec

2006 maj 4 - Podzamcze

2006 maj 9 - Rzędkowice

2006 maj 11 - Mirów

2006 maj 12 - Mirów

2006 maj 15 - Rzędkowice

2006 maj 25 - Góra Birów

2006 październik 6 - Góra Birów, Zalew Poraj

2006 październik 11 - Kraków

2006 październik 16 - Okolice Góry Zborów

2006 październik 17 - Zawiercie, Mirów

2006 październik 18 - Góra Laskowiec, Smoleń

2006 październik 23 - Góra za Zdowem

2006 październik 26 - Dolina Będkowska, Sokolica

2006 wrzesień 24 - Dzibice, Skała Rzędowa, Lipowiec, Pieskowa Skała

2006 wrzesień 30 - Apteka

2007 Czerwiec 2 - Apteka

2007 Czerwiec 7 - Apteka

2007 Czerwiec 20 - Mirów z Rodzicami

2007 Czerwiec 23 - Rryczów

2007 Czerwiec 24 - Grochowiec, Skały Zegarowe, Rabsztyn

2007 Czerwiec 30 - Góra Zborów

2007 Czerwiec 30 - Mirów

2007 Grudzień 24 - Grochowiec, Rabsztyn

2007 Kwiecień 9 - Lipowiec, Tęczyn

2007 Kwiecień 14 - Bzów

2007 Kwiecień 15 - Olsztyn
jAlbum 15.3