1/3 | 2012-11-13 18:37 | 1 Kościół Piotra i Pawła w Zawierciu

Fotographic information